Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Miesto v CHKO Strážovské vrchy

V CHKO Strážovské vrchy sa nachádza 727 kusov miesto.

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 1 z 13

Pancier, Dolina, Podvažie, Škrobina, Dedovec, Lúčky, Za jarky, Smetanovské diely, Riedka, háj.Biela hlina, Nadomie, Dúbravky, Pod Skladmi, Zástranie, Vápenica, Vinica, Hriadky, Dráhy, Nad vápenkou, Pod Dupnou, Gápel, Podžlabie, Pod skalou, Ďurkovice, Podrúbane, Kresania, Pod Skotnou, Súľovské, Pastovník, Dolnovci, Krúžok, Stanovci, Mraznica, Gábrišovci, Pod úvozie, Hudkovské lúčky, Ranč Solavá, Kopánky, Rúbanky, Predné hony, Salašek, Lúky, Lazy, Hájiky, Do Doliniek, Na Moriaka, Kormošová zátačka, Líščia dolina, Patúchy, Zarúbané, Havrania, Jašterová, Koštecké lazy, Pod zámkom, CINACKA A DUBOVEC, Podoknie, Dobroňská záhrada, Ziemky, Zákružie, Kúty

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 2 z 13

Holazné u Rašova, Baškovec, Strýčkovo, Kopecká dolina, Madenice, Predstupicová, Suchý dol, Zamanínie, Jedličná, Medenice, Lazište, Dúžaviny, Pod Hoľazňami, Kiahnina, Úvozy, Bôrie, Vápeničné doliny, Lúky, Pod Lazišťom, Pod Kruhmi, Podbrežie, Bohožské, Dolniansky vŕšok, Hôrka, Mraznica, Jama, Kruhy, Kopánky, Vysoká, Kúty, Hrb, Zálipie, Sedlo a Kruh, Pieskova, Dlhý diel, Podzemie, Bystré, Močiare, Lúčky, Skala Rohatá, Miškech laz, Za bukovinou, Dlhé lúky, Maližná dolina, Pod Chudým, Lány, Pod Manínom, Horný háj, V hájoch, Janová, Smrekovec, Kremení, Do lazov, Za Lánmi, Zákľuky, Pažitie, Diely, Pod kopanie, Dubníky, Pálenica

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 3 z 13

Dolinky pri Kráľovke, Borie, Vavrincová, Pod Táračkou, Nad podprievalom, Pod Úvozom, V húšťach, Za Nivkou, Malá Zliezajňa, Hlboká, Zadné zahorčie, Nivky, V psej, Fľaky, Janova dolina, Urbanová, Kúty, Pod Dubovou, Dlhé, Holé vrchy, Lazy, V doline, Zadné dielnice, Snožek, Horné dielnice, Pod Roháčom, Zadné Bukoviny, Podlazie, Za Úvozom, Trstenec, Nad Kremeňmi, Na záhradkách, Ladecká Pálkovica, Dagová, Malinová, Organy, Podskalie, Svitková, Medziskalie, Hliniak, Pod Čákovom, Paseka, Dalnia, Zbyšovy, Pod Okrúhlicou, Brtová, Lašteky, Nad cintorínom, Záboria, Podstrážie, Podskaľanka, Bôriny, Zakopanice, Kruh, Ogrnovisko, Rovienky, Pod Zámkom, Lán, Vrchy pod Kačkou, Holazne

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 4 z 13

Dlhé hony, Jakubov, Hadia, Záchrastie, Dúšalov, Kardošov, Dubník, Patríková, Jablonovský chotár, Šuplaty, Úhrabov, Žiar, Jarečky, Pod Michalovou, Okrúhlica, Svinské chlievy, Pod Skalkou, Dolinka, Havranica, Pod hájom, Nad Kačkou, Pod Vápeč, Zemianske makovisko, Mukovce, Dielce, Jedlovník, Patríkovské vrchy, Nad mlynom, Mraviny, Trnovec, Nivy, Moholky, Nad jarkami, Ježkovec, Stavnica, Hliny, Komorice, Krúžok, Pod vrchmi, Dzievčia, Pod hájom, Hrabovníky, Pod Vlčou horou, Patúchy, Malý laz, Suchý jedľovník, Dlhé, Dolné Nivy, Lazy, Kúty, Dubové, Za kamenným dielom, Kúsky, Za Hrabovým hájom, Chovancovské jarky, Stráň, Lamač, Smetanovský laz, Horné nivy, Pleše

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 5 z 13

Bôriny, Salašnisko, Čierny potok, Lúky, Za hájikmi, Dolina, Hranice, Pod Dubovým, Za dielcom, Stráne, Veľký Háj, Rovne, Obora, Zádelie, Pod vrchy, Pod Žibridom, Za hájom, Borov, Pod vrchmi, Hore Pružinčím, Skálie, Deliška, Pod Bôrovcom, Prútky, Rubáň, Kopanice, Roveň, Dolná Široká, Lánce, Pod Okrúhlym, Mikov laz, Diel, Kubov vŕšok, Dubový háj, Pod Strážovom, Jasenová, Za laziskom, Kuna, Dulovská, Richtárska, Kapustnice, Podosičie, Pod Loviskom, Štefánkova dolina, Fľaky, Podkružičie, Kršlenice, Vyše dediny, Chríb, Bukovce, Zadné jarky, Vysoká, Pod vieškami, Červená skala, Pod Jedlovnikom, Zadné Záhorčie, Predné Záhorčie, Stredná, Dolinky, Trabalkové

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 6 z 13

Kopce, Hlboká, Válova dolina, Záhradky, Pod holozne, Slávikova dolina, Lysá hora, Predné jarky, Dolný Paľuch, Zadný lán, Lúky, Lazy, Kruh, Pod ostrým vrchom, Šefranice, Hlboká dolina, Jedlovnik, Kozíkov vŕšok, Strednianské lúky, Hluchá, Stráň, Podvŕšie, Zamajerie, Horná hôrka, Dodkové, Košiarce, Na zadnej skale, Záskalie, Buchove vŕšky, Kopec, Kržlenica, Fliačky, Kačka, Dráščina, Paľuch, Horná Stredná, Čelková, Pod Skalnatým, Široké, Plešivé, Jaseníky-Javorníky, Laštek, Dolný laz, Hrohová dolina, Pustá lúka, Draštiná, Grúň, Predné záhrady, Dlha niva, Pod novou cestou, Lánčeky, Háj, Pod úbočami, Holé vŕšky, Horný laz, Vláka, Kamenité, Veľké skaly, Na prednej skale, Lány

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 7 z 13

Za kostolnými lánmi, Medzi Javorčie, Bukovské, Priečnica, Doluvsie, Viešky, Brehy, Veľká skrytá dolina, Dolná Stredná, Háje, Ondrášova záhradka, Hanušová, Pod Vidovcom, Vŕšky, Poddubičie, Žrebäcia, Medzi javorinami, Brezie, Svrčinovec, Nad krivé Pálenice, Dúpnica, Nad Úboč, Prežová, Nad slivečkami, Záhumenie, Lazčekova úbočka, Horná Široká, Pod Ostrencom, Za kostolné lány, Pod Brehy, Za Lazom, Sokolia dolina, Brehy, Pod bielymi jarkami, Mičudov kút, Slepčie, Pod Žiarom, Dolinky, Lazček, Bradečné, Bystré, Groškové, Podstránie, Za Vyhňanom, Čierne Rovne, Zanadlúčie, Podkružie, Horný Moštenec, Laščeky, Skaličie, Pietrová, Nivy, Záskaličie, Válenčiská, Rovné nad Brehy, Hrabie, Žilinky, Rematina, Jasenina, Nad močiarmi

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 8 z 13

Dolinka, Filipove a Zaťkove rovne, Kráčiny, Stráne, Býky, Vtáčnik, Štepnica, Sietna dolina, Záhumnie, Lánce, Zadné hony, Pod Strážovcom, Skalnaté, Na hrebeni, Samostriel, Krahulec, Vrchovany, Novina, Bohnívka, Krívačka, Sedláčkova dolina, Babulová, Dolná Roveň, Vojtíšové, Závršie, Záhumienky, Jamy, Javorisko, Pod hrabnicou, Jama, Pri majeri, Záskalská obora, Mikolajka, Válovičná, Kopanica, Strážovská dolina, Miklovská, Kruhy, Široké pažite, Poliak, Rybárová, Huboč, Markušovec, Lazy, Podhrabie, Lány, Dubníky, Zadná Poľana, Na skalách, Hlboká dolina, Dužiny, Čičmany, Obora, Žilinská, Riedka, Struhárka, Rovinky, Podmanická, Jedličie, Uhrov vŕšok

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 9 z 13

Kováčová, Štrky, Za vrchom Žilinčie, Košarisko-Múlenisko, Nad cestou, Chrástky, Podkunie, Rovne, Tomášová, Okrúhla, Príkra, Lopušná, Mitášove a Kozel, Kohútov jarok, Samúlov laz, Podstráň, Medené, Rúbane, Lackova dolina, Za Hájom, Henčelov jarok, Kliny, Roveň, Na rozmedzí, Vyhňany, Škanincovo, Pokosené, Janové, Červíková, Zadný údol, Košiarik, Vrch Pancier, Jurajov jarok, Pod Skalkou, Dedinská dolina, Za Poliačami, Somorová, Kotrbova rúbaň, Cigánka, Tomášová dolina, Píšova rúbaň, Haviare, Šarkanová, Dolnovské zarúbanie, Gombárové vrchy, Jaseňová, Chríb, Jurajova lúka, Uhoľný vrch, Bačov vrch, Zákružie, Vŕšky, Ráztoky, Uhlisko, Palušovská rúbaň, Žilinky z Rovňami, Končiná, Záhradky, Vlčí kostol, Fabušová

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 10 z 13

Laz, Vŕšky, Ďaleké rúbanisko, Kabainov vrch, Fajke kút, Zádubie, Misárne, Kraje, Liesková, Zápač, Krošlenica, Tmavý kút, Špiónka, Rovenec, Pod Sokolím, Dolinky a Vyhňany, Úboč, Kotrbova dolina, Smetlička, Šmídova rúbaň, Na Palúch, Rovinka, Jačmenný vrch, Na Zádubie, Mokrá dolina, Škanicova, Vidovec, Dolinky, Bôčik, Kučmín, Pod Chríbom, Grešnerov jarok, Horná rúbaň, Vodopády, Ondrejov jarok, Za Roháčom, Podhruštie, Viešky, Liešovec, Šrankov vrch, U studne, Javorky, Veľká buková dolina, Rožné rúbanisko, Zahájčie, Brezie, Pod laštekom, Prečín, Hlodské, Suchý kút, Dolný Laz, Panský diel, Kamenistá dolina, Malá buková dolina, Biela voda, Žobrák, Široká, Svarkovica, Kríčie, Zahájčie

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 11 z 13

Nad Janúchovcami, Uhlisko, Sráz, Lazčeky, Kráčiny, Laginovská niva, Dolinky, Lúky, Pohárové údolíčko, Podhrabie, Pred úzovie, Pod suchý vrch, Tmavá a Húštie, Pod Záhrebom, Hlboká, Brvená, Malužnica, Švarcova rúbaň, Vlčí kruh, Barošová, Dubová dolina, Horný Laz, Zlatý dielec, Záhumnie, Hrianková, Pod Vŕšky, Pod Rohatínom, Pod Fačkovským, Zákružie, Sokolín, Lanec, Bodianska, Laz, Dubník, Franová, Zajarčie, Kuneradská, Nadjarčie, Pri studničke, Hošták, Žobrácky kút, Dolina, Predpoprudné, Smihová, Veľký háj, Zálučie, Podhorie, Vláka, Marek, Dolinky, Za okrúhlym, Žiarec, Vrchy, Praznov, Skalka, Skálie, Vyše Lackovej, Prútky, Jancová, Pod močidlá

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 12 z 13

Hornianska niva, Zemianska niva, Počarovské, Lúčna dolina, Vláčske, Záskalčie, Kováčová, Salaše, Gruntská niva, Priečnica, Lopušná hora, Pod Bukovinou, Predlamačie, Pod Černovom, Kopanica, Uhliská, Doliny - Roveň, Malá skrytá dolina, Vojanice, Vrch krátke, Podhradištie, Paškovo, Zadné lúky, Líščie, Zámostie, Sokolová, Tisova dolina, Rohatín, Zrazy, Dúbrava, Podbučie, Pod Čelom, Jama, Predovsie, Priečnica, Lány, Utro, Jamy, Hupkovica, Jankech vrch, Záhradky, Vartovná skala, Medzibôrie, Povrázky, Hradisko, Breziny, Zadné hrachoviská, Ohrada, Za skalou, Noviny, Dievča, Šemelová, Jaškovec, Baranie, Kartuška, Slatiny, Jastrabie, Dužiny, Dráhy, Nadávky

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 13 z 13

Dúžaviny, Ušiakovské lúky, Kráľové, Predvláčske, Berzekov lán, Dehetník, Poprudné

miesto inde

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (893x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Bosmany (1x), Súľovský hrádok (1x)
miesto v Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy
miesto v Súľovské skaly
miesto v Podskalský Roháč

Podobné, CHKO Strážovské vrchy:

993x turistika, 727x miesto, 83x orientačný bod, 47x poľovnícky posed, 32x prístrešok, altánok, 22x ohnisko, 22x atrakcia, 21x miesto na piknik, 20x turistické informácie, 7x chranený strom, 7x strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.