Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Miesto v CHKO Strážovské vrchy

V CHKO Strážovské vrchy sa nachádza 727 kusov miesto.

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 1 z 13

Za jarky, Pancier, Dedovec, Dolina, Podvažie, Škrobina, Lúčky, Smetanovské diely, háj.Biela hlina, Pod Skladmi, Dúbravky, Vápenica, Nadomie, Riedka, Zástranie, Vinica, Hriadky, Dráhy, Gápel, Nad vápenkou, Pod Dupnou, Podžlabie, Pod skalou, Kresania, Podrúbane, Pod Skotnou, Ďurkovice, Dolnovci, Súľovské, Ranč Solavá, Mraznica, Krúžok, Stanovci, Gábrišovci, Pastovník, Hudkovské lúčky, Pod úvozie, Salašek, Rúbanky, Hájiky, Kopánky, Lazy, Lúky, Predné hony, Do Doliniek, Kormošová zátačka, Na Moriaka, Líščia dolina, Patúchy, Zarúbané, Jašterová, Koštecké lazy, Havrania, Pod zámkom, Dobroňská záhrada, Podoknie, CINACKA A DUBOVEC, Madenice, Pod Lazišťom, Kúty

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 2 z 13

Podbrežie, Vápeničné doliny, Lúky, Medenice, Jama, Strýčkovo, Jedličná, Mraznica, Kopecká dolina, Pod Hoľazňami, Bôrie, Dúžaviny, Úvozy, Lazište, Holazné u Rašova, Dolniansky vŕšok, Hôrka, Kruhy, Suchý dol, Kopánky, Predstupicová, Bohožské, Pod Kruhmi, Zákružie, Baškovec, Ziemky, Zamanínie, Kiahnina, Pod Táračkou, Zálipie, Diely, Zákľuky, Pod Manínom, Malá Zliezajňa, V psej, Dolinky pri Kráľovke, Maližná dolina, Dlhý diel, Do lazov, Kúty, Za Nivkou, Janová, Horný háj, Podzemie, V hájoch, Hrb, Janova dolina, Miškech laz, Pieskova, Pálenica, Urbanová, Fľaky, Zadné zahorčie, Hlboká, Smrekovec, Lány, Dubníky, Pod Úvozom, Bystré, Vavrincová

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 3 z 13

Vysoká, Borie, Sedlo a Kruh, Močiare, Dlhé lúky, Nivky, V húšťach, Za Lánmi, Pažitie, Kúty, Pod kopanie, Pod Dubovou, Pod Chudým, Kremení, Za bukovinou, Nad podprievalom, Lúčky, Skala Rohatá, Za Úvozom, Dlhé, Holé vrchy, Podlazie, Trstenec, Zadné dielnice, Nad Kremeňmi, Pod Roháčom, V doline, Horné dielnice, Snožek, Lazy, Zadné Bukoviny, Dagová, Hliniak, Na záhradkách, Organy, Svitková, Podskalie, Pod Čákovom, Ladecká Pálkovica, Medziskalie, Malinová, Brtová, Pod Okrúhlicou, Dalnia, Zbyšovy, Nad cintorínom, Lašteky, Paseka, Havranica, Dlhé hony, Pod Michalovou, Hadia, Bôriny, Zakopanice, Úhrabov, Záchrastie, Okrúhlica, Svinské chlievy, Kardošov, Pod Zámkom

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 4 z 13

Vrchy pod Kačkou, Podstrážie, Jakubov, Dúšalov, Záboria, Kruh, Jarečky, Podskaľanka, Dolinka, Holazne, Lán, Pod Skalkou, Ogrnovisko, Žiar, Rovienky, Jablonovský chotár, Šuplaty, Dubník, Patríková, Patríkovské vrchy, Suchý jedľovník, Bôriny, Za Hrabovým hájom, Nad jarkami, Smetanovský laz, Za hájikmi, Mukovce, Za kamenným dielom, Patúchy, Pleše, Dlhé, Nad mlynom, Dielce, Pod hájom, Pod vrchmi, Zemianske makovisko, Ježkovec, Pod hájom, Chovancovské jarky, Dzievčia, Stráň, Trnovec, Komorice, Malý laz, Nivy, Čierny potok, Hrabovníky, Kúty, Moholky, Lazy, Dubové, Stavnica, Pod Vlčou horou, Krúžok, Salašnisko, Hliny, Jedlovník, Lamač, Mraviny, Pod Vápeč

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 5 z 13

Kúsky, Lúky, Horné nivy, Dolné Nivy, Nad Kačkou, Obora, Za dielcom, Pod vrchmi, Za hájom, Veľký Háj, Hore Pružinčím, Dolina, Zádelie, Pod Dubovým, Pod Žibridom, Stráne, Pod vrchy, Rovne, Hranice, Borov, Skálie, Prútky, Rubáň, Deliška, Pod Bôrovcom, Paľuch, Horná hôrka, Štefánkova dolina, Kozíkov vŕšok, Lúky, Bukovce, Stredná, Predné Záhorčie, Dráščina, Dlha niva, Šefranice, Jasenová, Jaseníky-Javorníky, Červená skala, Hluchá, Mikov laz, Jedlovnik, Na zadnej skale, Záhradky, Lazy, Dolinky, Dubový háj, Laštek, Lysá hora, Lánce, Pustá lúka, Fľaky, Kopec, Horná Stredná, Buchove vŕšky, Kapustnice, Pod ostrým vrchom, Predné jarky, Kruh, Dolný Paľuch

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 6 z 13

Kuna, Košiarce, Predné záhrady, Plešivé, Pod holozne, Hlboká, Pod Loviskom, Kubov vŕšok, Podkružičie, Fliačky, Diel, Kržlenica, Trabalkové, Kopce, Chríb, Richtárska, Pod Okrúhlym, Zadný lán, Vysoká, Záskalie, Dolný laz, Zadné jarky, Stráň, Zadné Záhorčie, Pod Strážovom, Slávikova dolina, Vyše dediny, Grúň, Podvŕšie, Kačka, Kršlenice, Hlboká dolina, Za laziskom, Dulovská, Dolná Široká, Čelková, Pod Jedlovnikom, Dodkové, Podosičie, Zamajerie, Strednianské lúky, Draštiná, Pod vieškami, Kopanice, Válova dolina, Široké, Roveň, Pod Skalnatým, Hrohová dolina, Válenčiská, Krívačka, Krahulec, Žrebäcia, Samostriel, Huboč, Poddubičie, Horný Moštenec, Pietrová, Lány, Pri majeri

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 7 z 13

Zadné hony, Pod Ostrencom, Bystré, Na hrebeni, Pod novou cestou, Žilinská, Válovičná, Rovinky, Pod Strážovcom, Rovné nad Brehy, Kamenité, Podkunie, Zanadlúčie, Dužiny, Svrčinovec, Ondrášova záhradka, Lánce, Jama, Mičudov kút, Hlboká dolina, Vrchovany, Nad krivé Pálenice, Jasenina, Hanušová, Obora, Vláka, Strážovská dolina, Lazček, Riedka, Podmanická, Chrástky, Kopanica, Prežová, Brehy, Vojtíšové, Podkružie, Hrabie, Struhárka, Na skalách, Horný laz, Pod úbočami, Nad cestou, Kruhy, Záhumenie, Slepčie, Javorisko, Mikolajka, Záskaličie, Závršie, Záhumienky, Bukovské, Rovne, Poliak, Uhrov vŕšok, Čierne Rovne, Dúpnica, Filipove a Zaťkove rovne, Laščeky, Sedláčkova dolina, Tomášová

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 8 z 13

Košarisko-Múlenisko, Pod Žiarom, Háj, Žilinky, Za kostolnými lánmi, Za Lazom, Holé vŕšky, Veľká skrytá dolina, Na prednej skale, Čičmany, Rematina, Podhrabie, Nad močiarmi, Markušovec, Sietna dolina, Lány, Za kostolné lány, Veľké skaly, Štrky, Pod Vidovcom, Pod bielymi jarkami, Dolinka, Brezie, Za Vyhňanom, Býky, Novina, Babulová, Záhumnie, Pod Brehy, Lazy, Medzi Javorčie, Kováčová, Za vrchom Žilinčie, Dubníky, Medzi javorinami, Dolná Roveň, Nivy, Zadná Poľana, Viešky, Vŕšky, Bradečné, Groškové, Kráčiny, Skalnaté, Vtáčnik, Brehy, Okrúhla, Stráne, Lánčeky, Bohnívka, Podstránie, Záskalská obora, Doluvsie, Pod hrabnicou, Široké pažite, Jamy, Skaličie, Priečnica, Sokolia dolina, Nad Úboč

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 9 z 13

Dolná Stredná, Jedličie, Háje, Miklovská, Nad slivečkami, Rybárová, Štepnica, Dolinky, Lazčekova úbočka, Horná Široká, Za Poliačami, Uhlisko, Liesková, Lopušná, Za Hájom, Laz, Vlčí kostol, Šmídova rúbaň, Pod Sokolím, Na Zádubie, Zádubie, Vŕšky, Gombárové vrchy, Bôčik, Kotrbova rúbaň, Kučmín, Tomášová dolina, Fabušová, Jurajov jarok, Misárne, Lackova dolina, Janové, Kliny, Henčelov jarok, Vodopády, Ďaleké rúbanisko, Na rozmedzí, Chríb, Vidovec, Škanincovo, Pokosené, Rovinka, Haviare, Mitášove a Kozel, Kohútov jarok, Krošlenica, Rovenec, Košiarik, Záhradky, Kraje, Žilinky z Rovňami, Dolnovské zarúbanie, Vŕšky, Dolinky, Píšova rúbaň, Dedinská dolina, Grešnerov jarok, Horná rúbaň, Kabainov vrch, Končiná

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 10 z 13

Na Palúch, Pod Chríbom, Bačov vrch, Uhoľný vrch, Smetlička, Fajke kút, Úboč, Medené, Príkra, Somorová, Vyhňany, Škanicova, Palušovská rúbaň, Pod Skalkou, Dolinky a Vyhňany, Kotrbova dolina, Vrch Pancier, Zákružie, Červíková, Zadný údol, Jačmenný vrch, Špiónka, Ráztoky, Roveň, Mokrá dolina, Rúbane, Cigánka, Podstráň, Jurajova lúka, Ondrejov jarok, Samúlov laz, Zápač, Jaseňová, Šarkanová, Tmavý kút, Široká, Pod močidlá, Žobrák, Panský diel, Skálie, Brezie, Pod Černovom, Laginovská niva, Lopušná hora, Lazčeky, Uhliská, Podhruštie, Paškovo, Doliny - Roveň, Pod Bukovinou, Vyše Lackovej, Hlboká, Dolinky, Dolný Laz, Dubník, Tmavá a Húštie, Predlamačie, Hrianková, Lanec, Gruntská niva

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 11 z 13

Zajarčie, Vláka, Sráz, Praznov, Prečín, Vláčske, Záskalčie, Hornianska niva, Žobrácky kút, Javorky, Pod Rohatínom, Malužnica, Laz, Zahájčie, Zemianska niva, Kuneradská, Nadjarčie, Brvená, Dolinky, Svarkovica, Suchý kút, Uhlisko, Kováčová, Rožné rúbanisko, Zadné lúky, Franová, Dubová dolina, Smihová, Vrch krátke, Švarcova rúbaň, Prútky, Pod Fačkovským, Bodianska, Sokolová, Salaše, U studne, Podhorie, Biela voda, Dolina, Pod Záhrebom, Počarovské, Šrankov vrch, Kamenistá dolina, Hošták, Záhumnie, Nad Janúchovcami, Jancová, Barošová, Žiarec, Pod Vŕšky, Kopanica, Pri studničke, Líščie, Kríčie, Pod laštekom, Veľký háj, Malá buková dolina, Predpoprudné, Vrchy, Podhradištie

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 12 z 13

Sokolín, Zákružie, Pred úzovie, Tisova dolina, Zálučie, Priečnica, Malá skrytá dolina, Pod suchý vrch, Podhrabie, Viešky, Zámostie, Rohatín, Marek, Lúčna dolina, Za Roháčom, Zlatý dielec, Skalka, Horný Laz, Liešovec, Kráčiny, Veľká buková dolina, Vojanice, Za okrúhlym, Zahájčie, Vlčí kruh, Lúky, Pohárové údolíčko, Hlodské, Šemelová, Slatiny, Dúžaviny, Dužiny, Jamy, Noviny, Pod Čelom, Za skalou, Ušiakovské lúky, Podbučie, Utro, Záhradky, Jama, Dúbrava, Jankech vrch, Jaškovec, Priečnica, Hupkovica, Medzibôrie, Nadávky, Predvláčske, Berzekov lán, Breziny, Dráhy, Lány, Zrazy, Dievča, Ohrada, Kráľové, Hradisko, Kartuška, Baranie

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 13 z 13

Povrázky, Zadné hrachoviská, Vartovná skala, Predovsie, Jastrabie, Poprudné, Dehetník

miesto inde

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (893x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Bosmany (1x), Súľovský hrádok (1x)
miesto v Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy
miesto v Súľovské skaly
miesto v Podskalský Roháč

Podobné, CHKO Strážovské vrchy:

996x turistika, 727x miesto, 83x orientačný bod, 47x poľovnícky posed, 35x prístrešok, altánok, 22x ohnisko, 22x atrakcia, 21x miesto na piknik, 20x turistické informácie, 7x chranený strom, 7x strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.