Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Miesto v CHKO Strážovské vrchy

V CHKO Strážovské vrchy sa nachádza 756 kusov miesto.

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 1 z 13

Pancier, Smetanovské diely, Nadomie, Za jarky, Dúbravky, háj.Biela hlina, Pod Skladmi, Vinica, Vápenica, Gápel, Súľovské, Gábrišovci, Stanovci, Ranč Solavá, Dolnovci, Vŕšok, Mraznica, Krúžok, Rúbanky, Kopánky, Kormošová zátačka, Na Moriaka, Do Doliniek, Líščia dolina, Zástranie, Zarúbané, Patúchy, Patúchy, Kačka, Pod zámkom, Jašterová, Koštecké lazy, Havrania, Podoknie, Dobroňská záhrada, Strýčkovo, Lúčky, Škrobina, Bôrie, Dolniansky vŕšok, Ziemky, Kopecká dolina, Kopánky, Dúžaviny, Podbrežie, Podvažie, Úvozy, Malý Manín, Baškovec, Pod Lazišťom, Predstupicová, Vápeničné doliny, Zákružie, Jama, Mraznica, Madenice, Lúky, Bohožské, Dedovec, Jedličná

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 2 z 13

Suchý dol, Medenice, Holazné u Rašova, Kiahnina, Kruhy, Zamanínie, Pod Kruhmi, Hoľazne, Lazište, Pod Hoľazňami, Lúčky, Suchá hora, Hôrka, Kúty, Kúty, Horný háj, Dlhý diel, Zálipie, V húšťach, Dolina, Maližná dolina, Bystré, Malá Zliezajňa, Diely, Vavrincová, Kúty, Vysoká, Smrekovec, Do lazov, Borie, Pod Chudým, Hrb, Zákľuky, Urbanová, Fľaky, Jama, Dlhé lúky, Pod kopanie, Nad podprievalom, Dolinky pri Kráľovke, Lány, Miškech laz, Pod Manínom, Lúčky, Janová, Nivky, Janova dolina, Pod Dubovou, V psej, Pálenica, Zadné zahorčie, Močiare, Podzemie, Skala Rohatá, Kremení, Za Lánmi, Hlboká, Pažitie, V hájoch, Pieskova

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 3 z 13

Pod Táračkou, Pod Úvozom, Sedlo a Kruh, Za Nivkou, Dubníky, Za bukovinou, CINACKA A DUBOVEC, Snožek, Nad Kremeňmi, Za Úvozom, V doline, Trstenec, Holé vrchy, Pod Roháčom, Horné dielnice, Roháč, Podlazie, Zadné dielnice, Zadné Bukoviny, Dlhé, Lazy, Medziskalie, Na záhradkách, Dagová, Pod Čákovom, Malinová, Hliniak, Organy, Ladecká Pálkovica, Podskalie, Paseka, Háj, Nad cintorínom, Pod Skalkou, Dlhé hony, Vrchy pod Kačkou, Svitková, Kruh, Pod Zámkom, Patríková, Zbyšovy, Lán, Lašteky, Šuplaty, Brtová, Dalnia, Bôriny, Pod Okrúhlicou, Jablonovský chotár, Záboria, Lúky, Jedlovník, Patríkovské vrchy, Okrúhlica, Pod hájom, Hranice, Kúty, Čierny potok, Dolné Nivy, Hrabovníky

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 4 z 13

Hliny, Bôriny, Suchý jedľovník, Dlhé, Za kamenným dielom, Kačka, Pod hájom, Kúsky, Krúžok, Za Hrabovým hájom, Pleše, Stavnica, Moholky, Pod vrchmi, Smetanovský laz, Mraviny, Horné nivy, Nad Kačkou, Nad Jašterovou, Patúchy, Chovancovské jarky, Mukovce, Pod Vlčou horou, Nivy, Stráň, Žiar, Nad mlynom, Nad jarkami, Dubové, Ježkovec, Salašnisko, Malý laz, Dielce, Za hájikmi, Pod Dubovým, Svinské chlievy, Havranica, Hadia, Jarečky, Dolina, Za dielcom, Stráne, Obora, Za hájom, Kardošov, Dúšalov, Marek, Veľký Háj, Pod Michalovou, Rovienky, Pod vrchy, Pod vrchmi, Rovne, Lamač, Podstrážie, Dubník, Zádelie, Úhrabov, Dolinka, Záchrastie

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 5 z 13

Podskaľanka, Ogrnovisko, Pod Žibridom, Jakubov, Zakopanice, Komorice, Dzievčia, Lazy, Pod Vápeč, Riedka, Prútky, Trnovec, Zemianske makovisko, Hore Pružinčím, Borov, Háj, Pod Bôrovcom, Rubáň, Deliška, Skálie, Rovne, Brehy, Za vrchom Žilinčie, Medzi javorinami, Lysá hora, Rovinky, Lazy, Hôrka, Poliak, Čierne Rovne, Široké, Lazčekova úbočka, Chríb, Pod Loviskom, Pod novou cestou, Žilinky, Nad krivé Pálenice, Lazy, Medzi Javorčie, Za kostolnými lánmi, Bukovské, Podhrabie, Za kostolné lány, Janové, Podosičie, Dráhy, Rovné nad Brehy, Riedka, Vláka, Mičudov kút, Pod úbočami, Podkružičie, Za Vyhňanom, Vrchovany, Hanušová, Dlha niva, Markušovec, Pietrová, Pod vieškami, Žilinská

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 6 z 13

Skaličie, Lány, Hrabie, Pod Okrúhlym, Uhrov vŕšok, Vysoká, Miklovská, Huboč, Pod Žiarom, Na zadnej skale, Pod Jedlovnikom, Laščeky, Háje, Hlboká, Jedličie, Kruh, Lánce, Buchove vŕšky, Pod Brehy, Nad Úboč, Filipove a Zaťkove rovne, Vŕšky, Zadné Záhorčie, Háj, Hriadky, Ondrášova záhradka, Predné Záhorčie, Kuna, Jedlovnik, Kováčová, Jaseníky-Javorníky, Paľuch, Bukovce, Rybárová, Krívačka, Nad vápenkou, Záhumenie, Kopanice, Sietna dolina, Veľká skrytá dolina, Jamy, Žilinky z Rovňami, Pod holozne, Úboč, Šefranice, Na hrebeni, Horekončie, Zádubie, Dolná Roveň, Záskalie, Dulovská, Vŕšky, Štefánkova dolina, Kubov vŕšok, Nivy, Hrohová dolina, Laštek, Pustá lúka, Dubový háj, Čičmany

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 7 z 13

Krahulec, Lúky, Záskaličie, Pod Strážovom, Tomášová, Záhumienky, Dolinky a Vyhňany, Dolný Paľuch, Michalová, Kapustnice, Brezie, Široké pažite, Kopce, Prežová, Nad cestou, Richtárska, Mikolajka, Kačka, Hlboká dolina, Predné záhrady, Na prednej skale, Strážovská dolina, Strednianské lúky, Jasenová, Pod Strážovcom, Podmanická, Bohnívka, Lánce, Pod bielymi jarkami, Diel, Kršlenice, Fliačky, Dúpnica, Zadné jarky, Struhárka, Stredná, Zápač, Dolinky, Dolná Široká, Za Poliačami, Príkra, Hlboká dolina, Dolinky, Fľaky, Medené, Podvŕšie, Vyše dediny, Dráščina, Svrčinovec, Nad močiarmi, Zamajerie, Trabalkové, Fabušová, Dolinky, Válenčiská, Býky, Kopec, Pod hrabnicou, Dodkové, Mikov laz

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 8 z 13

Kruhy, Pod ostrým vrchom, Sokolia dolina, Roveň, Lány, Podrúbane, Na skalách, Podstráň, Horná hôrka, Ráztoky, Holazne, Samostriel, Horná Stredná, Dolný laz, Záhradky, Slávikova dolina, Plešivé, Na Palúch, Lazy, Kržlenica, Vyhňany, Červená skala, Kozíkov vŕšok, Čelková, Grúň, Chríb, Končina, Za laziskom, Poddubičie, Mitášove a Kozel, Košiarce, Brehy, Stráň, Draštiná, Predné jarky, Štrky, Chrástky, Viešky, Pod Skalnatým, Žrebäcia, Hluchá, Válovičná, Zadný lán, Válova dolina, Salašek, Záskalská obora, Zemianska niva, Doliny - Roveň, Na rozmedzí, Pod Chríbom, Vodopády, Záhumnie, Tmavý kút, Líščie, Jaseňová, Laz, Ďaleké rúbanisko, Hudkovské lúčky, Laz, Uhoľný vrch

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 9 z 13

Stráne, Zámostie, Vrch krátke, Píšova rúbaň, Kohútov jarok, Pod močidlá, Rovenec, Uhlisko, Kraje, Zanadlúčie, Bukovina, Jurajov jarok, Záhradky, Jamy, Vlčí kostol, Veľké skaly, Nad slivečkami, Predné hony, Babulová, Pod laštekom, Lanec, Hradište, Dolinka, Vtáčnik, Počarovské, Zahájčie, Zadné hony, Brehy, Roveň, Novina, Dolná Stredná, Groškové, Tomášová dolina, Lackova dolina, Pod Skotnou, Kabainov vrch, Mokrá dolina, Samúlov laz, Za Lazom, Zákružie, Lúky, Lazček, Predpoprudné, Podhorie, Bačov vrch, Rúbane, Ondrejov jarok, Záhumnie, Jama, Okrúhla, Jurajova lúka, Vlčí kruh, Štepnica, Hošták, Dolinky, Malužnica, Vŕšky, Gruntská niva, Pred úzovie, Grešnerov jarok

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 10 z 13

Pod Ostrencom, Rematina, Na Zádubie, Kopanica, Haviare, Pod Dupnou, Záskalčie, Podhradištie, Podhruštie, Krošlenica, Zákružie, Somorová, Kresania, Uhliská, Jačmenný vrch, Liešovec, Pod Bukovinou, Horný Moštenec, Podhrabie, Šarkanová, Červíková, Škanincovo, Palušovská rúbaň, Doluvsie, Vojanice, Dužiny, Jasenina, Vojtíšové, Pri majeri, Pod Sokolím, Za Roháčom, Dubníky, Kresania, Zajarčie, Končiná, Fajke kút, Horná rúbaň, Sokolín, Smetlička, Lúky, Pod úvozie, Hlboká, Jamy, Dedinská dolina, Bradečné, Zadná Poľana, Hornianska niva, Špiónka, Nadjarčie, Vrch Pancier, Dubník, Henčelov jarok, Vrchy, Kamenité, Pod Fačkovským, Sedláčkova dolina, Priečnica, Horný laz, Skálie, Bystré

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 11 z 13

Závršie, Liesková, Kotrbova rúbaň, Horná Široká, Široká, Ďurkovice, Dolnovské zarúbanie, Podkunie, Gombárové vrchy, Obora, Podžlabie, Pod skalou, Lánčeky, Kotrbova dolina, Cigánka, U studne, Pod Vidovcom, Misárne, Slepčie, Kráčiny, Vláčske, Prútky, Laginovská niva, Podkružie, Na Palúch, Zadný údol, Podstránie, Skalnaté, Košarisko-Múlenisko, Kučmín, Javorisko, Svarkovica, Šmídova rúbaň, Pokosené, Smihová, Škanicova, Lopušná, Rovinka, Holé vŕšky, Salaše, Hlodské, Pri studničke, Lúčna dolina, Breziny, Dolinky, Jancová, Pod Rohatínom, Hrianková, Dubník, Sráz, Paškovo, Tisova dolina, Praznov, Kamenistá dolina, Horný Laz, Pastovník, Kliny, Kopanica, Zadné lúky, Háj

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 12 z 13

Kováčová, Predovsie, Ohrada, Predvláčske, Pod Skalkou, Tmavá a Húštie, Panský diel, Zlatý dielec, Lopušná hora, Dolný Laz, Žobrácky kút, Dráhy, Marek, Pod suchý vrch, Priečnica, Košiarik, Ušiakovské lúky, Žiarec, Javorky, Nad Janúchovcami, Zahájčie, Kuneradská, Kríčie, Sokolová, Bôčik, Dolina, Rohatín, Dúžaviny, Šrankov vrch, Priečnica, Stráň, Brvená, Zálučie, Dubová dolina, Bodianska, Kráčiny, Vyše Lackovej, Vidovec, Žobrák, Rožné rúbanisko, Malá skrytá dolina, Skalka, Hradisko, Prečín, Predlamačie, Za Hájom, Za okrúhlym, Viešky, Záhradky, Pohárové údolíčko, Švarcova rúbaň, Hupkovica, Malá buková dolina, Vartovná skala, Pod Záhrebom, Brezie, Lazčeky, Franová, Pod Vŕšky, Barošová

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 13 z 13

Pod Čelom, Biela voda, Podbučie, Pod Černovom, Baranie, Uhlisko, Utro, Suchý kút, Veľká buková dolina, Kartuška, Veľký háj, Hájiky, Vláka, Za skalou, Slatiny, Nadávky, Povrázky, Lány, Jaškovec, Medzibôrie, Jastrabie, Dievča, Berzekov lán, Noviny, Jama, Zadné hrachoviská, Šemelová, Hranice, Dúbrava, Zrazy, Jankech vrch, Kráľové, Dužiny, Žiar, Poprudné, Dehetník

miesto inde

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (936x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Súľovský hrádok (1x), Bosmany (1x)

Podobné, CHKO Strážovské vrchy:

996x turistika, 756x miesto, 80x orientačný bod, 43x poľovnícky posed, 23x prístrešok, altánok, 22x ohnisko, 21x miesto na piknik, 16x atrakcia, 16x turistické informácie, 7x strom, 7x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.