Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Miesto v CHKO Strážovské vrchy

V CHKO Strážovské vrchy sa nachádza 756 kusov miesto.

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 1 z 13

Škrobina, Dedovec, Nadomie, Pancier, Podvažie, Za jarky, háj.Biela hlina, Riedka, Vinica, Smetanovské diely, Pod Skladmi, Dúbravky, Zástranie, Vápenica, Hôrka, Hriadky, Dráhy, Gápel, Nad vápenkou, Pod Dupnou, Podrúbane, Krúžok, Lazy, Gábrišovci, Pod úvozie, Lúky, Mraznica, Vŕšok, Dolnovci, Ďurkovice, Pod skalou, Stanovci, Hudkovské lúčky, Kresania, Podžlabie, Súľovské, Ranč Solavá, Pod Skotnou, Pastovník, Kopánky, Rúbanky, Hájiky, Salašek, Predné hony, Na Moriaka, Do Doliniek, Kormošová zátačka, Líščia dolina, Kačka, Patúchy, Zarúbané, Patúchy, Havrania, Koštecké lazy, Jašterová, Pod zámkom, Dobroňská záhrada, Podoknie, Hoľazne, Dúžaviny

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 2 z 13

Pod Lazišťom, Malý Manín, Pod Kruhmi, Strýčkovo, Lúky, Jama, Kruhy, Kopánky, Medenice, Bôrie, Holazné u Rašova, Ziemky, Suchý dol, Lúčky, Predstupicová, Podbrežie, Úvozy, Vápeničné doliny, Jedličná, Zamanínie, Kiahnina, Zákružie, Dolniansky vŕšok, Pod Hoľazňami, Hôrka, Kúty, Kopecká dolina, Baškovec, Bohožské, Suchá hora, Madenice, Mraznica, Lúčky, Lazište, Fľaky, V psej, Podzemie, Dlhé lúky, Kúty, Nad podprievalom, Pod kopanie, Pod Manínom, Pod Táračkou, Janova dolina, Pálenica, Vavrincová, Miškech laz, Kremení, Jama, Sedlo a Kruh, CINACKA A DUBOVEC, Pod Úvozom, Diely, Hrb, Lány, Bystré, Pieskova, Za bukovinou, Vysoká, V hájoch

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 3 z 13

Dubníky, Do lazov, Pod Chudým, Hlboká, Zákľuky, Pod Dubovou, Za Nivkou, Urbanová, Horný háj, Pažitie, Dolina, Dlhý diel, Kúty, Močiare, Zálipie, Malá Zliezajňa, Za Lánmi, V húšťach, Nivky, Maližná dolina, Lúčky, Borie, Dolinky pri Kráľovke, Smrekovec, Skala Rohatá, Zadné zahorčie, Janová, Lazy, Zadné Bukoviny, Snožek, Pod Roháčom, Za Úvozom, Holé vrchy, Zadné dielnice, Dlhé, Trstenec, Nad Kremeňmi, Horné dielnice, Roháč, V doline, Podlazie, Pod Čákovom, Hliniak, Medziskalie, Podskalie, Ladecká Pálkovica, Malinová, Dagová, Organy, Na záhradkách, Háj, Šuplaty, Dlhé hony, Paseka, Pod Okrúhlicou, Záboria, Bôriny, Dalnia, Lán, Brtová

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 4 z 13

Jablonovský chotár, Nad cintorínom, Svitková, Pod Zámkom, Lašteky, Kruh, Patríková, Pod Skalkou, Zbyšovy, Vrchy pod Kačkou, Stráň, Mraviny, Čierny potok, Nivy, Za Hrabovým hájom, Lúky, Pod hájom, Kačka, Patríkovské vrchy, Nad mlynom, Dubové, Smetanovský laz, Za kamenným dielom, Nad jarkami, Pleše, Ježkovec, Krúžok, Suchý jedľovník, Salašnisko, Pod vrchmi, Mukovce, Dolné Nivy, Žiar, Kúty, Nad Kačkou, Horné nivy, Dielce, Hliny, Bôriny, Okrúhlica, Hranice, Jedlovník, Za hájikmi, Nad Jašterovou, Moholky, Patúchy, Pod Vlčou horou, Kúsky, Stavnica, Chovancovské jarky, Pod hájom, Malý laz, Hrabovníky, Dlhé, Lamač, Za hájom, Havranica, Za dielcom, Podstrážie, Jarečky

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 5 z 13

Veľký Háj, Ogrnovisko, Pod Dubovým, Pod vrchy, Záchrastie, Rovne, Dubník, Obora, Kardošov, Jakubov, Svinské chlievy, Dolinka, Dúšalov, Dolina, Hadia, Marek, Podskaľanka, Zádelie, Pod Žibridom, Rovienky, Pod Michalovou, Úhrabov, Stráne, Pod vrchmi, Zakopanice, Dzievčia, Zemianske makovisko, Prútky, Trnovec, Lazy, Pod Vápeč, Komorice, Borov, Hore Pružinčím, Háj, Rubáň, Deliška, Skálie, Pod Bôrovcom, Pod vieškami, Vláka, Jedličie, Poliak, Vysoká, Nad krivé Pálenice, Mičudov kút, Rovné nad Brehy, Pod Okrúhlym, Nad Úboč, Uhrov vŕšok, Hrabie, Vŕšky, Žilinky, Lány, Zadné Záhorčie, Lazčekova úbočka, Jedlovnik, Za kostolnými lánmi, Kruh, Huboč

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 6 z 13

Pod novou cestou, Skaličie, Lazy, Vrchovany, Riedka, Pod úbočami, Háj, Pod Jedlovnikom, Na zadnej skale, Buchove vŕšky, Chríb, Miklovská, Lysá hora, Háje, Žilinská, Janové, Pietrová, Podosičie, Dlha niva, Hlboká, Za Vyhňanom, Pod Žiarom, Rovne, Podkružičie, Kuna, Filipove a Zaťkove rovne, Medzi Javorčie, Pod Loviskom, Medzi javorinami, Lánce, Za vrchom Žilinčie, Široké, Podhrabie, Markušovec, Rovinky, Predné Záhorčie, Pod Brehy, Čierne Rovne, Ondrášova záhradka, Laščeky, Hanušová, Bukovské, Brehy, Za kostolné lány, Kačka, Dúpnica, Končina, Struhárka, Rybárová, Dubový háj, Kopce, Záhumienky, Laštek, Horná Stredná, Zápač, Kopanice, Podvŕšie, Pod bielymi jarkami, Kapustnice, Fliačky

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 7 z 13

Viešky, Dolný Paľuch, Vyhňany, Strednianské lúky, Pod ostrým vrchom, Paľuch, Medené, Chrástky, Brehy, Kršlenice, Hluchá, Čičmany, Lazy, Jamy, Podstráň, Dolinky a Vyhňany, Zadné jarky, Dolný laz, Nivy, Lánce, Pod hrabnicou, Úboč, Dolinky, Záskalie, Na skalách, Príkra, Bukovce, Záskaličie, Pod Strážovcom, Zádubie, Stráň, Široké pažite, Vyše dediny, Michalová, Stredná, Lúky, Predné jarky, Žrebäcia, Fľaky, Ráztoky, Vŕšky, Draštiná, Krahulec, Kržlenica, Brezie, Pod Strážovom, Dodkové, Dolná Roveň, Pod holozne, Svrčinovec, Pod Skalnatým, Hrohová dolina, Nad cestou, Košiarce, Kopec, Válova dolina, Mikov laz, Mikolajka, Nad močiarmi, Dolná Široká

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 8 z 13

Býky, Richtárska, Chríb, Kubov vŕšok, Grúň, Jasenová, Krívačka, Mitášove a Kozel, Jaseníky-Javorníky, Válovičná, Žilinky z Rovňami, Hlboká dolina, Dolinky, Prežová, Štrky, Samostriel, Na prednej skale, Lány, Sokolia dolina, Dolinky, Fabušová, Štefánkova dolina, Záhradky, Bohnívka, Predné záhrady, Šefranice, Válenčiská, Diel, Červená skala, Hlboká dolina, Sietna dolina, Roveň, Podmanická, Slávikova dolina, Na hrebeni, Trabalkové, Čelková, Za laziskom, Kruhy, Za Poliačami, Záhumenie, Horná hôrka, Holazne, Plešivé, Pustá lúka, Kováčová, Horekončie, Veľká skrytá dolina, Zamajerie, Dulovská, Tomášová, Kozíkov vŕšok, Na Palúch, Dráščina, Poddubičie, Strážovská dolina, Zadný lán, Groškové, Priečnica, Gruntská niva

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 9 z 13

Lackova dolina, Zadná Poľana, Za Lazom, Jasenina, Pod laštekom, Vojtíšové, Jamy, Javorisko, Rúbane, Pod Chríbom, Lopušná, Novina, Vŕšky, Podhruštie, Podkružie, Vtáčnik, Lanec, Bukovina, Horná rúbaň, Jama, Kohútov jarok, Laginovská niva, Zákružie, Mokrá dolina, Malužnica, Grešnerov jarok, Laz, Palušovská rúbaň, Haviare, Záhumnie, Smetlička, Rovinka, Salaše, Jurajova lúka, Hradište, Vodopády, Vlčí kostol, Babulová, Veľké skaly, Podhorie, Záhumnie, Kabainov vrch, Zadný údol, Podhrabie, Slepčie, Vrch krátke, Stráne, Tomášová dolina, Nad slivečkami, Vláčske, Hlboká, Pod Fačkovským, Dubníky, Kresania, Bystré, Jačmenný vrch, Škanicova, Jurajov jarok, Liesková, Pod Vidovcom

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 10 z 13

Brehy, Štepnica, Kamenité, Holé vŕšky, Fajke kút, Zadné hony, Pod Ostrencom, Pod močidlá, Zahájčie, Kotrbova rúbaň, Okrúhla, Vrch Pancier, Obora, Gombárové vrchy, Dolinka, Rematina, Lúky, Lánčeky, Zákružie, Kotrbova dolina, Dubník, Horný Moštenec, Sedláčkova dolina, Na Zádubie, Na Palúch, Záskalčie, Doliny - Roveň, Kraje, Ondrejov jarok, Rovenec, Smihová, Na rozmedzí, U studne, Záhradky, Svarkovica, Vlčí kruh, Líščie, Prútky, Liešovec, Hornianska niva, Henčelov jarok, Kučmín, Záskalská obora, Kráčiny, Dolinky, Šmídova rúbaň, Laz, Uhlisko, Uhoľný vrch, Píšova rúbaň, Uhliská, Ďaleké rúbanisko, Zámostie, Jaseňová, Krošlenica, Doluvsie, Za Roháčom, Široká, Zajarčie, Hošták

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 11 z 13

Končiná, Predpoprudné, Špiónka, Pod Sokolím, Zemianska niva, Bradečné, Dolná Stredná, Cigánka, Pokosené, Skalnaté, Vojanice, Škanincovo, Horný laz, Počarovské, Horná Široká, Bačov vrch, Šarkanová, Vrchy, Pri majeri, Pred úzovie, Podhradištie, Dolnovské zarúbanie, Kopanica, Lazček, Podstránie, Dedinská dolina, Košarisko-Múlenisko, Pod Bukovinou, Dužiny, Skálie, Zanadlúčie, Závršie, Somorová, Roveň, Podkunie, Samúlov laz, Sokolín, Tmavý kút, Jamy, Červíková, Misárne, Nadjarčie, Kliny, Pod Rohatínom, Brezie, Pod Čelom, Panský diel, Breziny, Pod Záhrebom, Dolina, Paškovo, Predlamačie, Predovsie, Kopanica, Dráhy, Ušiakovské lúky, Žobrácky kút, Veľká buková dolina, Veľký háj, Hupkovica

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 12 z 13

Baranie, Hrianková, Kuneradská, Podbučie, Predvláčske, Bodianska, Lopušná hora, Brvená, Ohrada, Prečín, Pohárové údolíčko, Dolný Laz, Pod Černovom, Dúžaviny, Zahájčie, Nad Janúchovcami, Pod Vŕšky, Dubová dolina, Žiarec, Kráčiny, Biela voda, Barošová, Skalka, Vyše Lackovej, Záhradky, Zálučie, Uhlisko, Suchý kút, Švarcova rúbaň, Zadné lúky, Malá buková dolina, Javorky, Vidovec, Kríčie, Sokolová, Pri studničke, Košiarik, Vartovná skala, Rohatín, Utro, Priečnica, Jancová, Horný Laz, Franová, Bôčik, Dubník, Tmavá a Húštie, Lazčeky, Zlatý dielec, Viešky, Hradisko, Lúčna dolina, Žobrák, Stráň, Za Hájom, Priečnica, Kartuška, Vláka, Praznov, Pod Skalkou

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 13 z 13

Tisova dolina, Dolinky, Pod suchý vrch, Za okrúhlym, Hlodské, Malá skrytá dolina, Kamenistá dolina, Sráz, Šrankov vrch, Rožné rúbanisko, Marek, Háj, Kováčová, Dužiny, Povrázky, Dúbrava, Dievča, Noviny, Nadávky, Za skalou, Jaškovec, Šemelová, Berzekov lán, Jama, Lány, Hranice, Medzibôrie, Jastrabie, Zadné hrachoviská, Kráľové, Žiar, Jankech vrch, Poprudné, Slatiny, Zrazy, Dehetník

miesto inde

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (936x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Súľovský hrádok (1x), Bosmany (1x)
miesto v Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy
miesto v Súľovské skaly
miesto v Podskalský Roháč

Podobné, CHKO Strážovské vrchy:

1008x turistika, 756x miesto, 83x orientačný bod, 46x poľovnícky posed, 22x ohnisko, 22x prístrešok, altánok, 21x miesto na piknik, 20x turistické informácie, 19x atrakcia, 7x strom, 7x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.