Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Miesto v CHKO Strážovské vrchy

V CHKO Strážovské vrchy sa nachádza 756 kusov miesto.

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 1 z 13

háj.Biela hlina, Pancier, Dedovec, Škrobina, Podvažie, Za jarky, Riedka, Pod Skladmi, Vinica, Vápenica, Smetanovské diely, Nadomie, Zástranie, Dúbravky, Hôrka, Dráhy, Hriadky, Nad vápenkou, Gápel, Pod Dupnou, Kresania, Pod skalou, Ďurkovice, Podžlabie, Pod Skotnou, Podrúbane, Stanovci, Ranč Solavá, Krúžok, Gábrišovci, Pod úvozie, Dolnovci, Vŕšok, Pastovník, Hudkovské lúčky, Súľovské, Mraznica, Rúbanky, Lúky, Hájiky, Salašek, Kopánky, Lazy, Predné hony, Kormošová zátačka, Na Moriaka, Do Doliniek, Líščia dolina, Kačka, Patúchy, Patúchy, Zarúbané, Koštecké lazy, Jašterová, Pod zámkom, Havrania, Dobroňská záhrada, Podoknie, CINACKA A DUBOVEC, Kúty

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 2 z 13

Jama, Kiahnina, Lúčky, Hoľazne, Jedličná, Holazné u Rašova, Podbrežie, Hôrka, Strýčkovo, Bohožské, Predstupicová, Dúžaviny, Lúčky, Kopánky, Pod Hoľazňami, Mraznica, Ziemky, Zákružie, Lazište, Vápeničné doliny, Madenice, Baškovec, Pod Lazišťom, Lúky, Zamanínie, Dolniansky vŕšok, Kruhy, Bôrie, Malý Manín, Medenice, Suchý dol, Kopecká dolina, Suchá hora, Úvozy, Pod Kruhmi, Kúty, Jama, Sedlo a Kruh, Janová, Za Nivkou, Diely, Horný háj, Pod Chudým, Malá Zliezajňa, Pod kopanie, Dolina, Pod Úvozom, Lúčky, Dolinky pri Kráľovke, Za Lánmi, Podzemie, Bystré, Vavrincová, Pod Manínom, V psej, Za bukovinou, Maližná dolina, Dlhé lúky, Pažitie, Močiare

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 3 z 13

Zadné zahorčie, Vysoká, Hlboká, Skala Rohatá, Lány, Pod Táračkou, Janova dolina, Fľaky, Zákľuky, Pálenica, Pod Dubovou, Dlhý diel, Zálipie, Urbanová, Dubníky, V hájoch, Kúty, Pieskova, Hrb, Nivky, Smrekovec, Miškech laz, Borie, V húšťach, Kremení, Do lazov, Nad podprievalom, Roháč, Zadné Bukoviny, Nad Kremeňmi, Horné dielnice, Lazy, Holé vrchy, Zadné dielnice, Snožek, Trstenec, V doline, Za Úvozom, Podlazie, Dlhé, Pod Roháčom, Malinová, Na záhradkách, Medziskalie, Svitková, Podskalie, Dagová, Ladecká Pálkovica, Organy, Hliniak, Pod Čákovom, Dalnia, Brtová, Nad cintorínom, Pod Okrúhlicou, Lašteky, Háj, Zbyšovy, Paseka, Šuplaty

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 4 z 13

Jablonovský chotár, Pod Michalovou, Kardošov, Lán, Jarečky, Patríková, Podstrážie, Nad Jašterovou, Žiar, Podskaľanka, Záboria, Rovienky, Ogrnovisko, Havranica, Pod Skalkou, Dolinka, Hadia, Bôriny, Okrúhlica, Dúšalov, Dlhé hony, Svinské chlievy, Úhrabov, Kruh, Dubník, Pod Zámkom, Záchrastie, Jakubov, Zakopanice, Vrchy pod Kačkou, Nivy, Za hájikmi, Moholky, Ježkovec, Kúty, Lazy, Dielce, Pod Vápeč, Patríkovské vrchy, Salašnisko, Chovancovské jarky, Za Hrabovým hájom, Trnovec, Suchý jedľovník, Krúžok, Pleše, Nad jarkami, Pod vrchmi, Smetanovský laz, Lamač, Jedlovník, Hliny, Čierny potok, Hranice, Horné nivy, Mraviny, Nad mlynom, Zemianske makovisko, Mukovce, Bôriny

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 5 z 13

Pod hájom, Za kamenným dielom, Pod Vlčou horou, Patúchy, Malý laz, Dubové, Kačka, Dolné Nivy, Komorice, Dlhé, Pod hájom, Stráň, Dzievčia, Kúsky, Hrabovníky, Lúky, Stavnica, Nad Kačkou, Pod Dubovým, Za hájom, Dolina, Marek, Pod vrchy, Za dielcom, Veľký Háj, Borov, Pod vrchmi, Stráne, Hore Pružinčím, Pod Žibridom, Obora, Zádelie, Rovne, Prútky, Skálie, Rubáň, Háj, Pod Bôrovcom, Deliška, Hrohová dolina, Dolinky, Grúň, Kozíkov vŕšok, Končina, Jasenová, Richtárska, Široké, Lysá hora, Dulovská, Válova dolina, Záhradky, Chríb, Kopanice, Kubov vŕšok, Za laziskom, Lúky, Štefánkova dolina, Slávikova dolina, Fľaky, Kopec

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 6 z 13

Košiarce, Kuna, Pod Jedlovnikom, Jedlovnik, Dolná Široká, Vyše dediny, Jaseníky-Javorníky, Roveň, Bukovce, Predné Záhorčie, Záskalie, Horná hôrka, Kržlenica, Kruh, Na zadnej skale, Pod Skalnatým, Šefranice, Plešivé, Predné jarky, Kapustnice, Pod ostrým vrchom, Kačka, Buchove vŕšky, Diel, Pod Okrúhlym, Stráň, Dlha niva, Pod Loviskom, Draštiná, Predné záhrady, Pod Strážovom, Dráščina, Hluchá, Pod holozne, Paľuch, Hlboká dolina, Strednianské lúky, Dolný laz, Stredná, Podkružičie, Trabalkové, Pustá lúka, Horná Stredná, Dolný Paľuch, Hlboká, Podosičie, Kopce, Dubový háj, Laštek, Zadný lán, Čelková, Zamajerie, Dodkové, Pod vieškami, Vysoká, Podvŕšie, Červená skala, Lánce, Kršlenice, Lazy

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 7 z 13

Zadné jarky, Mikov laz, Zadné Záhorčie, Fliačky, Zadné hony, Poliak, Za Lazom, Štrky, Na hrebeni, Vŕšky, Skalnaté, Horekončie, Záhumenie, Pod Brehy, Na skalách, Viešky, Slepčie, Rovne, Podhrabie, Prežová, Podmanická, Rovné nad Brehy, Doluvsie, Pod Vidovcom, Lánčeky, Ondrášova záhradka, Vtáčnik, Žilinky, Pod hrabnicou, Dubníky, Záhumienky, Válovičná, Lány, Hlboká dolina, Horná Široká, Obora, Stráne, Chrástky, Brehy, Záhumnie, Žilinská, Dolná Roveň, Lánce, Nad slivečkami, Brehy, Na prednej skale, Háj, Lazček, Zanadlúčie, Holé vŕšky, Nad močiarmi, Závršie, Kráčiny, Poddubičie, Čičmany, Lazy, Bystré, Bukovina, Jedličie, Nad krivé Pálenice

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 8 z 13

Hrabie, Za kostolnými lánmi, Nad Úboč, Podstránie, Uhrov vŕšok, Jama, Vláka, Okrúhla, Pod Žiarom, Novina, Rematina, Pod Ostrencom, Rybárová, Markušovec, Záskalská obora, Dužiny, Veľké skaly, Široké pažite, Válenčiská, Horný Moštenec, Javorisko, Samostriel, Priečnica, Laščeky, Pod novou cestou, Babulová, Kamenité, Tomášová, Krahulec, Dolinky, Pod úbočami, Sietna dolina, Na Palúch, Sokolia dolina, Kresania, Kováčová, Čierne Rovne, Za kostolné lány, Pod Strážovcom, Vojtíšové, Pod bielymi jarkami, Svrčinovec, Záskaličie, Dúpnica, Mičudov kút, Filipove a Zaťkove rovne, Dolinka, Háje, Mikolajka, Štepnica, Struhárka, Miklovská, Sedláčkova dolina, Pietrová, Krívačka, Medzi javorinami, Žrebäcia, Za vrchom Žilinčie, Dolná Stredná, Jasenina

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 9 z 13

Nivy, Veľká skrytá dolina, Kruhy, Lány, Huboč, Medzi Javorčie, Riedka, Pri majeri, Rovinky, Kopanica, Jamy, Bradečné, Groškové, Zadná Poľana, Za Vyhňanom, Košarisko-Múlenisko, Býky, Bukovské, Bohnívka, Nad cestou, Horný laz, Skaličie, Hanušová, Podkružie, Podkunie, Brezie, Lazčekova úbočka, Vrchovany, Strážovská dolina, Jurajova lúka, Hradište, Vodopády, Vidovec, Henčelov jarok, Roveň, Cigánka, Chríb, Tmavý kút, Podstráň, Pod Sokolím, Rúbane, Kučmín, Ráztoky, Šarkanová, Lopušná, Mokrá dolina, Laz, Horná rúbaň, Za Poliačami, Brehy, Haviare, Pod Chríbom, Zápač, Za Hájom, Tomášová dolina, Liesková, Kotrbova rúbaň, Holazne, Palušovská rúbaň, Jurajov jarok

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 10 z 13

Dolinky, Uhlisko, Medené, Ďaleké rúbanisko, Zákružie, Kohútov jarok, Jačmenný vrch, Šmídova rúbaň, Smetlička, Gombárové vrchy, Michalová, Kraje, Rovenec, Na Zádubie, Košiarik, Fajke kút, Zádubie, Dolinky a Vyhňany, Dedinská dolina, Lackova dolina, Bôčik, Dubník, Škanincovo, Kliny, Misárne, Dolnovské zarúbanie, Škanicova, Červíková, Jamy, Pokosené, Jaseňová, Mitášove a Kozel, Pod Skalkou, Píšova rúbaň, Ondrejov jarok, Vŕšky, Janové, Kotrbova dolina, Špiónka, Žilinky z Rovňami, Rovinka, Vŕšky, Vyhňany, Fabušová, Grešnerov jarok, Krošlenica, Úboč, Samúlov laz, Vlčí kostol, Vrch Pancier, Záhradky, Uhoľný vrch, Somorová, Končiná, Jamy, Zadný údol, Príkra, Kabainov vrch, Na rozmedzí, Na Palúch

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 11 z 13

Bačov vrch, U studne, Sokolová, Pod močidlá, Uhliská, Dolný Laz, Vlčí kruh, Zámostie, Zahájčie, Podhrabie, Kríčie, Zemianska niva, Počarovské, Kamenistá dolina, Pod Vŕšky, Dolina, Pod laštekom, Pod Záhrebom, Žiar, Doliny - Roveň, Lazčeky, Švarcova rúbaň, Malá skrytá dolina, Vláčske, Záskalčie, Prečín, Kuneradská, Dubník, Predpoprudné, Praznov, Za okrúhlym, Nadjarčie, Brvená, Hrianková, Panský diel, Hornianska niva, Nad Janúchovcami, Smihová, Skálie, Kováčová, Hlodské, Zahájčie, Malužnica, Dubová dolina, Žiarec, Kráčiny, Biela voda, Bodianska, Barošová, Sráz, Laginovská niva, Malá buková dolina, Javorky, Vrchy, Žobrácky kút, Svarkovica, Pri studničke, Podhruštie, Horný Laz, Rožné rúbanisko

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 12 z 13

Hošták, Šrankov vrch, Rohatín, Jancová, Podhradištie, Zlatý dielec, Pred úzovie, Lúčna dolina, Žobrák, Predlamačie, Liešovec, Paškovo, Marek, Franová, Salaše, Laz, Zadné lúky, Tmavá a Húštie, Zálučie, Gruntská niva, Lopušná hora, Prútky, Priečnica, Pod Bukovinou, Viešky, Kopanica, Široká, Vojanice, Vláka, Vrch krátke, Pod Rohatínom, Uhlisko, Pod Fačkovským, Hlboká, Zajarčie, Záhumnie, Brezie, Skalka, Zákružie, Dolinky, Lúky, Pod suchý vrch, Veľká buková dolina, Pod Černovom, Suchý kút, Dolinky, Lanec, Tisova dolina, Pohárové údolíčko, Za Roháčom, Podhorie, Sokolín, Líščie, Veľký háj, Vyše Lackovej, Šemelová, Stráň, Hradisko, Vartovná skala, Ušiakovské lúky

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 13 z 13

Baranie, Kráľové, Lány, Utro, Breziny, Záhradky, Háj, Hranice, Dužiny, Dievča, Zrazy, Noviny, Hupkovica, Predvláčske, Jama, Podbučie, Medzibôrie, Dúžaviny, Pod Čelom, Jankech vrch, Priečnica, Slatiny, Nadávky, Dráhy, Kartuška, Jastrabie, Jaškovec, Dúbrava, Zadné hrachoviská, Berzekov lán, Za skalou, Predovsie, Povrázky, Ohrada, Poprudné, Dehetník

miesto inde

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (936x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Súľovský hrádok (1x), Bosmany (1x)
miesto v Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy
miesto v Súľovské skaly
miesto v Podskalský Roháč

Podobné, CHKO Strážovské vrchy:

1010x turistika, 756x miesto, 83x orientačný bod, 47x poľovnícky posed, 23x prístrešok, altánok, 22x ohnisko, 21x miesto na piknik, 20x turistické informácie, 19x atrakcia, 7x strom, 7x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.