Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, CHKO Strážovské vrchy

Miesto v CHKO Strážovské vrchy

V CHKO Strážovské vrchy sa nachádza 756 kusov miesto.

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 1 z 13

háj.Biela hlina, Pancier, Pod Skladmi, Za jarky, Vinica, Vápenica, Smetanovské diely, Nadomie, Dúbravky, Zástranie, Gápel, Ranč Solavá, Súľovské, Stanovci, Vŕšok, Mraznica, Dolnovci, Krúžok, Gábrišovci, Kopánky, Rúbanky, Kormošová zátačka, Do Doliniek, Na Moriaka, Líščia dolina, Patúchy, Zarúbané, Kačka, Patúchy, Koštecké lazy, Jašterová, Havrania, Pod zámkom, Dobroňská záhrada, Podoknie, Pod Hoľazňami, Lúčky, Strýčkovo, Úvozy, Kopecká dolina, Malý Manín, Bôrie, Ziemky, Dedovec, Lúky, Kúty, Lazište, Jama, Dúžaviny, Podvažie, Kopánky, Pod Lazišťom, Baškovec, Hôrka, Predstupicová, Mraznica, Suchá hora, Kiahnina, Medenice, Bohožské

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 2 z 13

Kruhy, Podbrežie, Vápeničné doliny, Suchý dol, Pod Kruhmi, Jedličná, Madenice, Hoľazne, Zamanínie, Holazné u Rašova, Lúčky, Zákružie, Dolniansky vŕšok, Škrobina, Zálipie, Zadné zahorčie, Za Nivkou, Pod Manínom, Malá Zliezajňa, Pod Úvozom, Sedlo a Kruh, Pažitie, Janova dolina, Kúty, Vysoká, V húšťach, Pieskova, Kremení, Vavrincová, Borie, Smrekovec, V psej, Do lazov, CINACKA A DUBOVEC, Pod Chudým, Hrb, Fľaky, Jama, Dlhé lúky, Zákľuky, Pod kopanie, Pod Dubovou, Dolinky pri Kráľovke, Urbanová, Lány, Lúčky, Pálenica, Miškech laz, Kúty, Podzemie, Nivky, Skala Rohatá, Dolina, Janová, Za Lánmi, Nad podprievalom, Horný háj, Dubníky, Močiare, Diely

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 3 z 13

Pod Táračkou, V hájoch, Maližná dolina, Dlhý diel, Hlboká, Bystré, Za bukovinou, Dlhé, Podlazie, Zadné Bukoviny, Pod Roháčom, Trstenec, Roháč, Horné dielnice, Snožek, Nad Kremeňmi, Zadné dielnice, Holé vrchy, V doline, Lazy, Za Úvozom, Organy, Hliniak, Podskalie, Ladecká Pálkovica, Pod Čákovom, Na záhradkách, Malinová, Medziskalie, Dagová, Jablonovský chotár, Nad cintorínom, Brtová, Šuplaty, Paseka, Bôriny, Háj, Pod Zámkom, Pod Skalkou, Záboria, Holazne, Dlhé hony, Lán, Zbyšovy, Pod Okrúhlicou, Dalnia, Svitková, Vrchy pod Kačkou, Kruh, Patríková, Lašteky, Moholky, Hliny, Kačka, Mukovce, Pleše, Patúchy, Kúty, Stavnica, Pod hájom

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 4 z 13

Lúky, Krúžok, Dlhé, Nad mlynom, Patríkovské vrchy, Chovancovské jarky, Čierny potok, Bôriny, Nad jarkami, Hranice, Okrúhlica, Pod Vlčou horou, Dielce, Nad Jašterovou, Hrabovníky, Dubové, Smetanovský laz, Za Hrabovým hájom, Za hájikmi, Ježkovec, Pod hájom, Horné nivy, Jedlovník, Mraviny, Malý laz, Salašnisko, Pod vrchmi, Za kamenným dielom, Suchý jedľovník, Nad Kačkou, Žiar, Dolné Nivy, Stráň, Nivy, Kúsky, Za hájom, Rovne, Veľký Háj, Svinské chlievy, Zádelie, Kardošov, Pod Žibridom, Hadia, Havranica, Jarečky, Úhrabov, Obora, Pod vrchy, Za dielcom, Ogrnovisko, Rovienky, Zakopanice, Dolinka, Dolina, Marek, Dúšalov, Pod vrchmi, Lamač, Dubník, Podskaľanka

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 5 z 13

Pod Dubovým, Záchrastie, Pod Michalovou, Podstrážie, Stráne, Jakubov, Lazy, Komorice, Riedka, Dzievčia, Pod Vápeč, Zemianske makovisko, Trnovec, Prútky, Hore Pružinčím, Borov, Pod Bôrovcom, Deliška, Rubáň, Háj, Skálie, Hlboká, Lazy, Poliak, Nad krivé Pálenice, Jedlovnik, Háje, Medzi javorinami, Laščeky, Rovinky, Huboč, Chríb, Uhrov vŕšok, Pod Okrúhlym, Žilinská, Žilinky, Bukovské, Rovné nad Brehy, Vrchovany, Filipove a Zaťkove rovne, Pietrová, Nad Úboč, Na zadnej skale, Miklovská, Hriadky, Za kostolné lány, Hôrka, Jedličie, Ondrášova záhradka, Vláka, Pod vieškami, Háj, Lazčekova úbočka, Hrabie, Za vrchom Žilinčie, Skaličie, Buchove vŕšky, Pod Jedlovnikom, Lánce, Široké

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 6 z 13

Vŕšky, Kuna, Vysoká, Janové, Dlha niva, Čierne Rovne, Lazy, Pod úbočami, Predné Záhorčie, Lysá hora, Za kostolnými lánmi, Podosičie, Mičudov kút, Za Vyhňanom, Hanušová, Riedka, Podhrabie, Pod novou cestou, Pod Loviskom, Brehy, Zadné Záhorčie, Lány, Markušovec, Rovne, Kruh, Dráhy, Podkružičie, Pod Žiarom, Medzi Javorčie, Pod Brehy, Prežová, Hlboká dolina, Slávikova dolina, Čičmany, Zádubie, Viešky, Záskalie, Ráztoky, Laštek, Šefranice, Na Palúch, Horná hôrka, Podstráň, Struhárka, Jaseníky-Javorníky, Michalová, Fabušová, Podvŕšie, Na skalách, Na hrebeni, Sietna dolina, Nad cestou, Dolinky, Vyhňany, Lány, Široké pažite, Kopanice, Kruhy, Mitášove a Kozel, Záskaličie

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 7 z 13

Kubov vŕšok, Brezie, Krívačka, Končina, Bohnívka, Rybárová, Podmanická, Lúky, Nad močiarmi, Nad vápenkou, Hluchá, Richtárska, Úboč, Žrebäcia, Stráň, Diel, Štefánkova dolina, Grúň, Kačka, Predné záhrady, Dolinky, Mikolajka, Horná Stredná, Samostriel, Vyše dediny, Horekončie, Nivy, Dulovská, Býky, Trabalkové, Strážovská dolina, Hrohová dolina, Fľaky, Válenčiská, Košiarce, Čelková, Pod ostrým vrchom, Pod Strážovom, Kopce, Červená skala, Záhumienky, Poddubičie, Kapustnice, Na prednej skale, Dolný Paľuch, Kováčová, Žilinky z Rovňami, Fliačky, Bukovce, Strednianské lúky, Dráščina, Predné jarky, Krahulec, Válova dolina, Lánce, Zadný lán, Válovičná, Sokolia dolina, Roveň, Jamy

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 8 z 13

Chríb, Svrčinovec, Pod Strážovcom, Chrástky, Za laziskom, Dolný laz, Pod bielymi jarkami, Hlboká dolina, Plešivé, Lazy, Pustá lúka, Dolná Široká, Za Poliačami, Draštiná, Podrúbane, Záhumenie, Dolinky a Vyhňany, Brehy, Stredná, Vŕšky, Záhradky, Dúpnica, Dolinky, Zadné jarky, Dodkové, Kržlenica, Jasenová, Pod Skalnatým, Zápač, Štrky, Medené, Príkra, Kozíkov vŕšok, Paľuch, Pod holozne, Dubový háj, Kopec, Veľká skrytá dolina, Dolná Roveň, Tomášová, Pod hrabnicou, Zamajerie, Mikov laz, Kršlenice, Vlčí kostol, Pod laštekom, Predné hony, Lanec, Laz, Tmavý kút, Slepčie, Uhoľný vrch, Predpoprudné, Malužnica, Jurajova lúka, Lopušná, Záhradky, Horný laz, Roveň, Dedinská dolina

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 9 z 13

Mokrá dolina, Bradečné, Prútky, Hudkovské lúčky, Zákružie, Rovenec, Záskalská obora, Laginovská niva, Novina, Kraje, Doluvsie, Bukovina, Dubníky, Uhlisko, Ďaleké rúbanisko, Podhruštie, Jamy, Štepnica, Veľké skaly, Hošták, Somorová, Zadné hony, Za Lazom, Zámostie, Gruntská niva, Pri majeri, Jasenina, Lackova dolina, Pod Dupnou, Špiónka, Pod úvozie, Počarovské, Tomášová dolina, Vodopády, Bačov vrch, Jaseňová, Jamy, Uhliská, Jurajov jarok, Liešovec, Dolinky, Pod Bukovinou, Smetlička, Krošlenica, Zahájčie, Pod Chríbom, Rematina, Na Palúch, Podhorie, Podhrabie, Salašek, Jačmenný vrch, Skalnaté, Škanincovo, Pokosené, Záskalčie, Pod Skotnou, Rovinka, Doliny - Roveň, Červíková

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 10 z 13

Vojanice, Samúlov laz, Henčelov jarok, Okrúhla, Píšova rúbaň, Dolinka, Podhradištie, Na Zádubie, Kamenité, Vŕšky, Košarisko-Múlenisko, Dužiny, Laz, Jama, Lúky, Zajarčie, Na rozmedzí, Kresania, Holé vŕšky, Palušovská rúbaň, Pod Sokolím, Vojtíšové, Za Roháčom, Končiná, Fajke kút, Horná rúbaň, Sokolín, Škanicova, Kabainov vrch, Misárne, Kresania, Zadná Poľana, Hornianska niva, Nadjarčie, Haviare, Kopanica, Dubník, Vrch Pancier, Záhumnie, Sedláčkova dolina, Priečnica, Dolná Stredná, Hlboká, Skálie, Bystré, Závršie, Liesková, Kotrbova rúbaň, Horná Široká, Široká, Ďurkovice, Dolnovské zarúbanie, Smihová, Podkunie, Salaše, Šarkanová, Líščie, Gombárové vrchy, Obora, Podžlabie

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 11 z 13

Horný Moštenec, Pod skalou, Lánčeky, Kotrbova dolina, Babulová, Cigánka, Vlčí kruh, U studne, Pod Vidovcom, Lúky, Kráčiny, Vláčske, Pred úzovie, Pod močidlá, Podkružie, Pod Ostrencom, Zadný údol, Podstránie, Zákružie, Pod Fačkovským, Brehy, Kučmín, Lazček, Záhumnie, Vtáčnik, Zanadlúčie, Rúbane, Javorisko, Stráne, Kohútov jarok, Grešnerov jarok, Svarkovica, Vrch krátke, Šmídova rúbaň, Ondrejov jarok, Vrchy, Hradište, Nad slivečkami, Zemianska niva, Groškové, Tisova dolina, Šrankov vrch, Lúčna dolina, Pod Záhrebom, Zálučie, Malá buková dolina, Pri studničke, Zadné lúky, Suchý kút, Pastovník, Pod Černovom, Žobrák, Predvláčske, Pod Vŕšky, Žobrácky kút, Rožné rúbanisko, Ohrada, Vyše Lackovej, Kamenistá dolina, Kopanica

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 12 z 13

Utro, Sokolová, Pod suchý vrch, Vartovná skala, Dráhy, Hájiky, Stráň, Veľká buková dolina, Dolný Laz, Marek, Dubník, Kuneradská, Dolinky, Breziny, Javorky, Ušiakovské lúky, Kováčová, Nad Janúchovcami, Jancová, Vláka, Bôčik, Kliny, Dolina, Horný Laz, Dúžaviny, Lopušná hora, Vidovec, Viešky, Švarcova rúbaň, Dubová dolina, Rohatín, Priečnica, Praznov, Hradisko, Brvená, Skalka, Za Hájom, Pohárové údolíčko, Baranie, Panský diel, Biela voda, Hrianková, Pod Čelom, Prečín, Žiarec, Predovsie, Barošová, Košiarik, Malá skrytá dolina, Predlamačie, Kartuška, Veľký háj, Paškovo, Háj, Kráčiny, Bodianska, Brezie, Lazčeky, Za okrúhlym, Hlodské

Miesto, CHKO Strážovské vrchy:, 13 z 13

Kríčie, Záhradky, Podbučie, Uhlisko, Zahájčie, Sráz, Tmavá a Húštie, Pod Rohatínom, Franová, Pod Skalkou, Hupkovica, Priečnica, Zlatý dielec, Povrázky, Dužiny, Noviny, Zrazy, Jaškovec, Berzekov lán, Jama, Hranice, Medzibôrie, Kráľové, Nadávky, Žiar, Poprudné, Dievča, Lány, Jankech vrch, Dúbrava, Šemelová, Za skalou, Jastrabie, Slatiny, Zadné hrachoviská, Dehetník

miesto inde

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (936x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Súľovský hrádok (1x), Bosmany (1x)

Podobné, CHKO Strážovské vrchy:

1001x turistika, 756x miesto, 82x orientačný bod, 43x poľovnícky posed, 23x prístrešok, altánok, 22x ohnisko, 21x miesto na piknik, 19x turistické informácie, 16x atrakcia, 7x strom, 7x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.